Tham dự lễ có Giám đốc Ban quản lý Chương trình ETEP Nguyễn Thúy Hồng và Trưởng Đoàn chuyên gia tư vấn Hồng Công, Phó Hiệu trưởng Học viện Giáo dục Hồng Công, Ngài Prof. John Appoved.

Chứng kiến lễ ký xác nhận có sự tham dự của chuyên gia Ngân hàng Thế giới PGS.TS. Nguyễn Kim Dung, chuyên gia tư vấn BQL ETEP Nguyễn Văn Đường. Đại diện Trường Đại học Vinh có PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng; TS. Trần Bá Tiến - Trưởng phòng Đào tạo và TS. Lê Thế Cường - Điều phối viên Chương trình ETEP.


Tại lễ ký, Giám đốc Ban quản lý Chương trình ETEP Nguyễn Thúy Hồng và Trưởng Đoàn chuyên gia tư vấn Hồng Công, Phó Hiệu trưởng Học viện Giáo dục Hồng Công, Ngài Prof. John Appoved đồng thời xác nhận: Trường Đại học Vinh đã hoàn thành 4 sản phẩm: Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 1918 – 1922 tầm nhìn 2030, Kế hoạch phát triển năng lực Trường Đại học Vinh giai đoạn 1918 – 1922, Kế hoạch giám sát đánh giá, Lộ trình tăng trưởng nhà trường theo Bộ chỉ số đánh giá năng lực các trường sư phạm TEIDI.    

Đây là thành quả của một quá trình làm việc nỗ lực của Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh cùng Nhóm triển khai đánh giá Nhà trường theo Bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm TEIDI và xây dựng Hợp đồng Thỏa thuận (PA) từ tháng 3/2017 đến 3/2018.

Trong quá trình thực hiện, Nhà trường đã nhận được sự tư vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước. Nhà trường đã 2 lần làm việc với của Đoàn chuyên gia tư vấn đến từ Đại học Giáo dục Hồng Kông, chuyên gia tư vấn cao cấp Ngân hàng thế giới và chuyên gia tư vấn của Ban Quản lý ETEP Trung ương.

Đây là những sản phẩm căn bản để Trường Đại học Vinh tiến tới ký kết Hợp đồng Thỏa thuận (PA) với Chương trình ETEP vào tháng 4/2018, đồng thời triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà trường trong giai đoạn tới. 

Ban Truyền thông ETEP