Tham dự cuộc làm việc có TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP; bà Võ Kiều Dung, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới và các thành viên đoàn công tác. Về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh; PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh, Trưởng các đơn vị có liên quan.Đại biểu tham dự buổi làm việc

Mục tiêu của đợt giám sát lần này là: (i) rà soát lại quy trình tuân thủ những giao ước pháp lý trong bản Thỏa thuận tài chính và Kế hoạch hành động của chương trình; (ii) rà soát đánh giá việc thực hiện chương trình theo hướng đạt được các chỉ số DLI và các kết quả; (iii) hoàn thiện những thay đổi đối với công tác bố trí thực hiện thể chế đã đạt được thảo luận trong đợt hỗ trợ kỹ thuật ngày 8 - 9/10/2018.

Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát và hỗ trợ thực hiện Chương trình ETEP của Ngân hàng thế giới đã nghe Nhà trường báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình ETEP; Công tác phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho GV&CBQLCSGDPT và phát triển các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm...

Đại diện BQL Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh báo cáo

Phát biểu thảo luận, bà Võ Kiều Dung, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện kết quả ban đầu của Trường Đại học Vinh. Nhà trường đã có sự tiến bộ so với đợt kiểm tra, giám sát lần trước (5/2018); đã đề ra được mục tiêu, chiến lược cụ thể một cách chuyên nghiệp; tổ chức được ban kiểm tra, giám sát riêng nội bộ của Trường... Tuy nhiên, Nhà trường cũng cần phải làm rõ vai trò, nhiệm vụ, ảnh hưởng của các viện sư phạm, tái cấu trúc, đội ngũ và phát triển đội ngũ, phát triển chính sách đãi ngộ giảng viên sư phạm, kế hoạch về tài chính bền vững.


Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn Giám sát và hỗ trợ thực hiện Chương trình ETEP của Ngân hàng thế giới cũng đã lưu ý với Nhà trường về các hoạt động nghiên cứu: sư phạm, khoa học giáo dục, địa phương hóa 3 tỉnh, sử dụng CNTT trong điều hành quản lý.

Chiều cùng ngày, Đoàn Giám sát và hỗ trợ thực hiện Chương trình ETEP của Ngân hàng thế giới làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, một số phòng giáo dục và trường phổ thông trên địa bàn huyện Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An.

Buổi làm việc của Đoàn giám sát vào chiều cùng ngày

Bài và ảnh: HN