Tham dự Hội thảo - Tập huấn có đại diện lãnh đạo và 135 giáo viên của 12 trường phổ thông vệ tinh và các trường THPT Chuyên, Thực hành Sư phạm của Trường Đại học Vinh.

Giáo viên các trường phổ thông tham dự tập huấn

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời. Trong 2 năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang khẩn trương bồi dưỡng giáo viên phổ thông để đáp ứng chương trình, đặc biệt thông qua Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP), giáo viên phổ thông các cấp đã được thừa hưởng sự hỗ trợ rất tích cực của giảng viên chủ chốt 8 trường sư phạm trên cả nước.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi khai mạc tập huấn

Trường Đại học Vinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là một trong 8 cơ sở giáo dục chủ chốt về đào tạo giáo viên theo Chương trình ETEP. Trong 2 năm qua, Nhà trường đã mở nhiều khóa bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt để triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018, được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Chương trình ETEP trung ương và các địa phương đánh giá cao về công tác chuẩn bị trong việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, lựa chọn đội ngũ giảng viên, sắp xếp lịch giảng dạy cho các khóa bồi dưỡng.

Với thời lượng 2 ngày cuối tuần, thời gian gấp rút, nhưng giáo viên của các trường phổ thông đã được các chuyên gia của Trường Đại học Vinh phổ biến, tăng cường kỹ năng sư phạm, vận dụng trải nghiệm để thiết kế bài giảng, thực hành môn học theo Chương trình GDPT 2018. Đây là các nội dung rất quan trọng, được Chương trình ETEP chú trọng bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông.

Quang cảnh một buổi trong chương trình tập huấn

Đánh giá về kết quả của Hội thảo - Tập huấn, TS. Nguyễn Thanh Mỹ - Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh cho biết, giáo viên được tập huấn tại hoạt động này là giáo viên đại trà, chưa được bồi dưỡng trực tiếp như giáo viên cốt cán, nên rất tập trung và hào hứng tham gia. Ý thức được tầm quan trọng của Chương trình GDPT 2018 và tận dụng cơ hội học hỏi, giao lưu, các giáo viên phổ thông tham gia tập huấn đã rất tập trung nghe giảng, cầu thị, sôi nổi trao đổi khi thảo luận các nội dung tập huấn.

TS. Nguyễn Thanh Mỹ - Phó Trưởng phòng đào tạo báo cáo kết quả chương trình tập huấn

Kết thúc Hội thảo - Tập huấn, chiều ngày 6/12/2020, Ban Tổ chức đã trao Chứng nhận của Trường Đại học Vinh cho 135 giáo viên tham dự. Trong thời gian tới, Trường Đại học Vinh tiếp tục ủng hộ các trường vệ tinh các sản phẩm nghiên cứu miễn phí phục vụ đào tạo; tư vấn chia sẻ kinh nghiệm đào tạo về Chương trình GDPT 2018, tư vấn các kỹ năng dạy học và kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực, tư vấn các hoạt động đào tạo... Nhà trường cũng sẽ tài trợ cho các trường vệ sinh một số khóa học phát triển chuyên môn nghề nghiệp cho giáo viên.

TS. Hoàng Vĩnh Phú - Trưởng phòng Đào tạo thay mặt Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các giáo viên tham gia tập huấn

TT. ETEP