Tham dự có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh; TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng các phòng ban, trung tâm có liên quan; giảng viên các khoa, viện đào tạo sư phạm.

Đại biểu tham dự Hội thảo - Tập huấn

Hội thảo - Tập huấn được tổ chức nhằm tăng cường năng lực giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực cho giảng viên; Nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định công tác giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực là một việc rất cần thiết cho Chương trình phổ thông 2018. Thông qua Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP), Trường Đại học Vinh sẽ hỗ trợ cho giảng viên nâng cao năng lực, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo - Tập huấn

Tại Hội thảo, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường đã được PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương - chuyên gia của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Các đại biểu cũng đã được tham gia nhiều hoạt động trao đổi với chuyên gia, thảo luận nhóm...

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương - Chuyên gia Viện KHGD Việt Nam trao đổi tại Hội thảo

Đông đào đại biểu là giảng viên sư phạm toàn trường tham dự các buổi diễn ra Hội thảo - Tập huấn

Một số ý kiến thảo luận tại Hội thảo

Chiều ngày 14/12/2019, Hội thảo - Tập huấn kết thúc thành công tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường đã phát biểu cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương - chuyên gia và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, năng lực giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực của giảng viên Nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao, góp phần đào tạo nên những thế hệ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới.

HN