Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ và bà Keiko Inoue - Trưởng nhóm Ban Phát triển Con người của Ngân hàng Thế giới tại VN chủ trì cuộc họp


Tham dự họp có 8 trường đại học sư phạm/học viện tham gia ETEP và đại diện các Cục, Vụ, Ban Quản lý các dự án, Dự án RGEP, Chương trình ETEP, thuộc Bộ GD&ĐT


PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh phát biểu

Sau khi Giám đốc Chương trình ETEP Nguyễn Xuân Thành báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình ETEP, bà Omporn Regel-chuyên gia Ngân hàng Thế giới nêu các vấn đề của Chương trình sau gần hai năm thực hiện.


PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình ETEP trình bày báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình ETEP

Các bên liên quan tham dự cuộc họp đã trao đổi về việc thực hiện các hành động mà Ngân hàng Thế giới đã khuyến nghị từ cuộc hỗ trợ kỹ thuật lần thứ ba, tiến độ thực hiện so với mục tiêu phát triển của Chương trình theo kế hoạch, thực hiện các chỉ số giải ngân theo kết quả đầu ra và những thách thức đặt ra trong quá trình triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có chất lượng Chương trình ETEP, đồng thời thống nhất các hoạt động của đoàn công tác và kết quả đầu ra của đoàn công tác lần này.


PGS.TS. Lưu Trang - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng phát biểu


PGS.TS. Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục phát biểu


PGS.TS. Nguyễn Thị Tính - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên phát biểu

Nguồn: BQL ETEP TW