TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, TS. Phạm Lê Cường, Trưởng khoa Giáo dục và PGS.TS. Lê Đức Giang - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Sư phạm Tự nhiên tham dự phiên họp.

 Toàn cảnh phiên họp

Tại Hội nghị, TS. Trần Bá Tiến đã thay mặt Hội đồng tự đánh giá Nhà trường trình bày tóm tắt kết quả tự đánh giá về 2 chương trình đào tạo Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Hóa học; GS.TS. Trần Văn Nam, Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng thay mặt Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tóm tắt về quá trình đánh giá ngoài và thông qua kết quả đánh giá ngoài 2 chương trình đào tạo. Đoàn chuyên gia đã đánh giá cao các điểm mạnh của 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh như: Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng và hướng tới với sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường; Bản mô tả chương trình đào tạo được xây dựng khoa học, công phu theo hướng tiếp cận CDIO; Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học được thiết kế theo hướng tiên tiến, có tham khảo và đối sánh với các trường trong nước và quốc tế; Đội ngũ nhân viên của chương trình có phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng; Nhà trường có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

TS. Trần Bá Tiến trình bày tóm tắt kết quả tự đánh giá 2 chương trình đào tạo

GS.TS. Trần Văn Nam - Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tóm tắt về quá trình đánh giá ngoài

Sau khi thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng về kết quả đánh giá, các khuyến nghị cải tiến chất lượng đối với từng cơ sở giáo dục, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đã Nẵng đã tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu.

Kết quả: Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hóa học có 47/50 tiêu chí đạt chiếm 94%, chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học có 48/50 tiêu chí đạt chiếm 96% và 100% thành viên Hội đồng tham dự tán thành 02 chương trình đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thảo luận tại phiên họp

Các thành viên Hội đồng bỏ phiếu thông qua

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các ngành Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Hóa học và một nhiệm vụ trong năm 2020 thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP). Đây cũng là một nội dung thuộc Kế hoạch tự đánh giá, đánh giá ngoài chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh giai đoạn 2019 - 2025.

Kết quả kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo một lần nữa khẳng định thương hiệu và uy tín về chất lượng đào tạo của Trường Đại học Vinh, giúp Nhà trường nói chung và 2 ngành nói riêng tiếp tục phát huy các điểm mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, hướng tới hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo./.

TT. ETEP