Trước đó, Nhà trường đã hoàn thành tổ chức 4 đợt bồi dưỡng cho hơn 2.300 học viên là giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tham dự buổi khai mạc đợt 5 có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. Về phía Trường Đại học Vinh có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP; Các đồng chí trong Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh, các báo cáo viên và Trưởng các khoa, viện đào tạo, các phòng ban, trung tâm có liên quan của Nhà trường.

Phát biểu khai mạc đợt 5 khóa bồi dưỡng giáo viên cốt cán, TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh nhiệt liệt chào mừng 566 giáo viên các trường tiểu học 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã về tham dự lớp bồi dưỡng. Lãnh đạo Trường Đại học Vinh mong rằng sau khóa bồi dưỡng này, đội ngũ giáo viên cốt cán sẽ nắm bắt được đầy đủ các kiến thức, kỹ năng để triển khai bồi dưỡng giáo viên đại trà thực hiện tốt Chương trình phổ thông 2018.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc

Khóa bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019 được tổ chức từ ngày 04/10 đến ngày 15/11/2019, chia làm 6 đợt, mỗi đợt gồm 5 ngày bồi dưỡng trực tuyến qua mạng LMS và 3 ngày bồi dưỡng trực tiếp tại Trường Đại học Vinh. Mục tiêu của chương trình làhướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình môn học; Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực; hướng dẫn sử dụng và quản lý học tập trực tuyến (LMS) cho giáo viên phổ thông cốt cán.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và sách giáo khoa mới theo lộ trình sẽ bắt đầu triển khai vào năm học tới 2020 - 2021. Để chuẩn bị thực hiện có hiệu quả chương trình, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có vai trò quyết định, quan trọng nhất. Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Cụ thể ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, chuẩn hiệu trưởng, quy trình lựa chọn giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý trường phổ thông cốt cán; Xây dựng và ban hành các chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông...

Bài và ảnh: HN