Tham dự có TS. Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương; TS. Nguyễn Văn Đường - Chuyên gia Tư vấn của Ban Quản lý Chương trình ETEP. Về phía đoàn công tác của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh - Trưởng đoàn, TS. Nguyễn Thị Minh Tâm - Thành viên, TS. Dương Tuyết Hạnh - Thành viên, ThS. Phạm Thị Thảo - Thành viên, ThS. Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên và ThS. Vũ Hải Phương - Cán bộ hành chính.

Đại biểu tham dự khai mạc

Về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Phó Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Quản lý Chương trình ETEP, Trưởng các khoa, viện đào tạo sư phạm, các phòng ban, trung tâm có liên quan.

Chương trình Kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân (DLIs) là cơ sở để Ngân hàng Thế giới giải ngân cho Chính phủ Việt Nam, cụ thể là Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP). Nội dung kiểm đếm bao gồm: kiểm đếm đối với chỉ số giải ngân DL1.1 năm 2020 (thẩm định về báo cáo TEIDI 2020) và kiểm đếm đối với chỉ số giải ngân DL3.2 năm 2020 (kiểm tra về bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán).

Phát biểu chào mừng đoàn công tác, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã giới thiệu sơ lược về lịch sử Nhà trường, một số kết quả chính của Nhà trường trong thời gian qua; đánh giá cao vai trò của Chương trình ETEP và báo cáo về một số hoạt động của Nhà trường tham gia vào Chương trình ETEP. Trường Đại học Vinh rất mong muốn nhận được các ý kiến góp ý của đoàn công tác để Nhà trường tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ, tích cực tham gia Chương trình ETEP, góp phần cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

Thay mặt đoàn công tác, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh - Trưởng đoàn nêu rõ các nội dung công việc, chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Trường Đại học Vinh và mong rằng sẽ nhận được sự phối hợp thật tốt của Nhà trường để đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh - Trưởng đoàn phát biểu

Đại diện cho Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương, TS. Nguyễn Văn Đường - Chuyên gia tư vấn đã đánh giá cao những nỗ lực của Trường Đại học Vinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình ETEP trong năm 2020. Về đợt kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân (DLIs) lần này, Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương hy vọng Nhà trường sẽ đạt kết quả tốt, từ đó tiếp tục tham gia và thực hiện các nhiệm vụ phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.

TS. Nguyễn Văn Đường - Chuyên gia Tư vấn của Chương trình ETEP phát biểu

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP báo cáo công tác tự đánh giá của Trường Đại học Vinh

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

TT. ĐHV