Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được thành lập với mục tiêu nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện sứ mạng chung của Trường Đại học Vinh, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nghiên cứu khoa học giáo dục hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Theo Quyết định của Hiệu trưởng, lãnh đạo của Trung tâm gồm: TS. Tăng Thị Thanh Sang - Giám đốc; PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hiền - Phó Giám đốc; ThS. Lê Duy Linh - Phó Giám đốc.


GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và GS.TS.NGƯT. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trao Quyết định và tặng hoa cho Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm

Chức năng của Trung tâm là: Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; nghiên cứu khoa học giáo dục và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục vào thực tiễn; tham mưu cho Hiệu trưởng triên khai và quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu và triển khai kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục của Nhà trường.

Việc thành lập Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP) của Trường Đại học Vinh.

Ban Truyền thông ETEP