Đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm trong tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học tích cực. Nhóm đến từ chuyên gia của National Geograpich Leaning  đến từ Anh, Đài Loan, Đức sẽ trình bày về hai nội dung chính:

Lớp học đảo ngược: khái niệm lớp học đảo ngược, đặc điểm của lớp học truyền thống và lớp học đảo ngược, những ưu điểm và hạn chế của lớp học truyền thống và lớp học đảo ngược. Trên cơ sở đó, các giảng viên sẽ được tập huấn về các phương pháp giảng dạy trong lớp học đảo ngược, cách lên kế hoạch và thiết kế lớp học đảo ngược.

  • - Tư duy phản biện: Nhìn nhận lại các kỹ năng cần thiết của thế kỷ XXI, những lý thuyết và kinh nghiệm thực tế để giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng trong thế kỷ XXI, khái niệm và phương pháp nâng cao tư duy phản biện cho học sinh, ý nghĩa của việc thiết kế chương trình môn học theo thang cấp độ tư duy Bloom….

Trong buổi học đầu tiên, các giảng viên của nhà trường đã tích cực học tập, có nhiều ý kiến thảo luận hữu ích nhằm hiểu rõ hơn về lớp học đảo ngược và phương pháp thiết kế bài học trong lớp học đảo ngược.

Đây là những nội dung tập huấn bổ ích cho giảng viên nhà trường trong bối cảnh toàn trường đang triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO.

Sau đây là một số hình ảnh:

Lê Thế Cường