Tham dự Hội thảo - Tập huấn có TS. Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương; PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền - Chuyên gia tư vấn của Chương trình ETEP. Về phía Trường Đại học Vinh có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP; PGS.TS. Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Sư phạm; đại diện lãnh đạo của Trường Sư phạm, Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh, các phòng, ban, đơn vị có liên quan và các giảng viên sư phạm chủ chốt của Nhà trường.

Đại biểu tham dự Hội thảo - Tập huấn

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo - Tập huấn, TS. Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương đánh giá cao nỗ lực của Trường Đại học Vinh trong tổ chức triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán, đặc biệt là thầy cô giảng viên sư phạm chủ chốt của Nhà trường đã vượt mọi khó khăn để hoàn thành bồi dưỡng các mô đun đúng tiến độ. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, từ tháng 8/2021 đến hết tháng 11/2021, Trường Đại học Vinh cùng các trường ĐHSP tham gia Chương trình ETEP đã hoàn thành bồi dưỡng mô đun 4 và mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán theo phương thức bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo, đồng thời đã rất tích cực đôn đốc, hỗ trợ các Sở Giáo dục và Đào tạo trong triển khai bồi dưỡng giáo viên đại trà, đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp trên hệ thống TEMIS. Theo đánh giá nhanh của các đoàn giám sát bồi dưỡng của Ban quản lý Chương trình ETEP, quá trình bồi dưỡng các mô đun từ mô đun 1 đến mô đun 5 của Nhà trường đều được tổ chức chặt chẽ, theo đúng quy trình đảm bảo chất lượng bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đạt kết quả tốt.

TS. Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương phát biểu

Đối với mô đun 9, từ ngày 30/11 đến ngày 2/12/2021, Ban quản lý Chương tình ETEP Trung ương đã hoàn thành Tập huấn và chuyển giao tài liệu cho các trường ĐHSP. Mô đun này thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy và học, hình thức kiểm tra, đánh giá, đưa tương tác, trải nghiệm trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày với mỗi người học và mỗi nhà giáo, nâng cao kỹ năng dạy học trong môi trường số của giáo viên và năng lực tự học của học sinh; triển khai day học trực tuyến và khai thác, xây dựng các kho học liệu trực tuyến, quản lý học sinh trong môi trường số.

TS. Nguyễn Ngọc Dũng yêu cầu trong thời gian tập huấn cấp trường, thầy cô giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường Đại học Vinh cần tiếp tục kế thừa kết quả tập huấn cấp trung ương; cần đặt các câu hỏi, thảo luận kỹ về cách hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho học viên, đặc biệt là cách tổ chức học tập hiệu quả, khai thác tối đa kinh nghiệm thực tế từ chính giáo viên đã triển khai tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục học sinh, khai thác tốt kinh nghiệm điển hình của các giáo viên ở các trường có điều kiện khó khăn nhưng có quyết tâm học hỏi để ứng dụng Công nghệ thông tin thành công trong bối cảnh bệnh dịch COVID-19 phức tạp hiện nay.

Quang cảnh Hội thảo - Tập huấn

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo - Tập huấn, TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh nhấn mạnh: Nhận thức được tầm quan trọng của mô đun 9 và những khó khăn về chuyên môn mà đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt có thể phải đối mặt khi triển khai bồi dưỡng mô đun 9, Nhà trường đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án tổ chức, cơ sở vật chất và đội ngũ báo cáo viên. Đối với công tác chuyển giao tài liệu mô đun 9 từ Ban biên soạn của Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà trường đã cử toàn bộ giảng viên sư phạm chủ chốt tham gia các buổi Hội thảo - Tập huấn chuyển giao tài liệu do Ban Quản lý Chương trình ETEP phối hợp với Ban biên soạn tổ chức.

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

Ngay sau Hội thảo - Tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị đào tạo tổ chức seminar, thảo luận nhóm, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, tiếp tục hoàn thiện kịch bản bồi dưỡng. Hội thảo - Tập huấn cấp Trường hôm nay, giảng viên sư phạm chủ chốt sẽ cùng nhau chia sẻ kết quả của các hoạt động đó để cùng nhau thống nhất ở mức cao nhất về yêu cầu, nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động bồi dưỡng để đạt hiệu quả cao nhất.

Hội thảo - Tập huấn cho giảng viên sư phạm chủ chốt triển khai thực hiện bồi dưỡng Mô đun 9 cho giáo viên phổ thông cốt cán được tổ chức trong cả ngày 6/12/2021 với 11 báo cáo đến từ Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh và đại diện các nhóm môn học. Ngay sau Hội thảo - Tập huấn này là các đợt bồi dưỡng trực tiếp cho giáo viên phổ thông cốt cán qua lớp học ảo; thời gian để hoàn thành các chỉ số kiểm đếm của Chương trình ETEP nói chung và hoạt động bồi dưỡng giáo viên nói riêng không còn nhiều, vì vậy Lãnh đạo Nhà trường yêu cầu giảng viên sư phạm chủ chốt tập trung, nỗ lực tối đa để hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, không được phép lơ là, chậm trễ làm ảnh hưởng đến kết quả chung của Nhà trường và của toàn bộ Chương trình ETEP.

TS. Lê Quang Vượng - Phó Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh báo cáo chuyên đề 01

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền - Chuyên gia tư vấn của Chương trình ETEP phát biểu tại Hội thảo - Tập huấn

Chương trình ETEP sẽ dừng mọi hoạt động chuyên môn sau ngày 31/12/2021, vì vậy việc tổ chức bồi dưỡng cốt cán cần rất khẩn trương nhưng vẫn phải tuân thủ đúng quy trình đảm bảo chất lượng bồi dưỡng. Trên thực tế chỉ còn chưa đầy 15 ngày để hoàn thành bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo và ngay sau mỗi lớp cần cuốn chiếu chấm bài, phê duyệt hoàn thành mô đun; hoàn thành chấm bài và phê duyệt hoàn thành mô đun 9 cùng Báo cáo kết quả hỗ trợ đồng nghiệp năm 2021 đúng vào ngày 31/12/2021 - TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương cho biết.

Giảng viên sư phạm chủ chốt Trường Đại học Vinh tham dự Hội thảo - Tập huấn

TT. ETEP