Chương trình văn nghệ chào mừng

Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP; TS. Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP; PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội; TS. Từ Quang Tân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Thái Nguyên; TS. Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh; TS. Phùng Thị Lý Hằng, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Chương trình ETEP của các trường đại học sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục tham gia ETEP; Bà Phạm Thị Ngọc Lan - Giám đốc Trung tâm giải pháp giáo dục số Viettel; Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà - Phó Giám đốc Vinaphone Nghệ An. Về phía các Sở Giáo dục và Đào tạo có Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh; Ông Mai Công Mãn - Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Thanh Hóa; Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy -  Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Nghệ An; đại diện cho giáo viên phổ thông cốt cán của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, phòng giáo dục và đào tạo của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh; TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh, đại diện Lãnh đạo Trường Sư phạm, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, các phòng ban, trung tâm của Trường Đại học Vinh; lãnh đạo các khoa và Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm của Trường Sư phạm, Ban Giám sát Chương trình ETEP, Trưởng các nhóm viết báo cáo TEIDI.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) là chương trình do Ngân hàng thế giới cho vay vốn với tổng mức đầu tư 100 triệu USD, thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021, được triển khai tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học sư phạm được lựa chọn. Trường Đại học Vinh là 1 trong 7 trường đại học sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục tham gia chương trình (gọi tắt là trường đại học sư phạm chủ chốt) theo thỏa thuận thực hiện chương trình giữa Bộ Giáo dục và đào tạo với các trường đại học sư phạm chủ chốt được ký vào tháng 12/2018.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình ETEP, Trường Đại học Vinh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của Trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh báo cáo tổng kết

Nhìn chung, các hoạt động, nhiệm vụ đã được Trường Đại học Vinh triển khai theo cam kết trong PA và tuân thủ các bước của quy trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo sự tham vấn đầy đủ các bên liên quan, góp phần đáng kể trong việc tăng cường năng lực sư phạm cho Nhà trường. Các hoạt động đã có tác động tích cực, nâng cao năng lực và vị thế Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. Nhu cầu bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp hằng năm của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông được thu thập trên hệ thống TEMIS, được phân tích và đánh giá để tạo cơ sở khoa học và thực tiễn định hướng các hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho Nhà trường. Chất lượng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông được nâng cao thông qua sự cải thiện phương thức bồi dưỡng, sự tham gia sâu rộng của Nhà trường vào công tác bồi dưỡng thường xuyên. Mạng lưới và cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm được hình thành và phát triển, góp phần hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông phát triển nghề nghiệp hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) là một chương trình rất quan trọng, đặc biệt khi Việt Nam đang thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông.

GS.TS, Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

5 năm qua, Trường Đại học Vinh cũng như các trường đại học sư phạm chủ chốt khác đã được hưởng lợi nhiều từ chương trình. Ở góc độ mạng lưới, Nhà trường và các trường sư phạm có sự tăng cường quan hệ với nhau; tăng vai trò, vị thế và sự gắn kết với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông. Trong nội bộ, Chương trình ETEP đã mang lại nhiều tác động tích cực từ hệ thống cho đến những công việc cụ thể.

Về quản trị, Nhà trường được tư vấn quốc tế hỗ trợ để xây dựng chiến lược phát triển. Kế hoạch này sau đó được cụ thể hoá bằng các thoả thuận và đo đếm hàng năm bằng các chỉ số phát triển TEIDI. Việc đo đếm này tạo thói quen quản trị rất hiện đại, khoa học cho Nhà trường.

Về năng lực đội ngũ, đông đảo giảng viên và cán bộ quản lý đã được tham gia các khoá bồi dưỡng về quản trị, phát triển chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học giáo dục... Từ đó, trình độ chuyên môn và năng lực xây dựng - phát triển - tổ chức chương trình bồi dưỡng thường xuyên liên tục tại chỗ của đội ngũ giảng viên chủ chốt của trường được tăng lên đáng kể.

TS. Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương phát biểu

Ngoài ra, những lợi ích thiết thực mà Chương trình ETEP mang lại cho trường về năng lực cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin đặc biệt có ý nghĩa hiệu quả tức thì với quá trình đào tạo của trường, nhất là là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Vinh đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục đầu tư, hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học sư phạm tăng cường năng lực về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phát huy phương thức và mô hình bồi dưỡng, quản lý thông tin phát triển nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông của Chương trình ETEP; đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng và phối hợp với Nhà trường để triển khai kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp thường xuyên đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo phương thức và mô hình bồi dưỡng của Chương trình ETEP.

Đại diện giáo viên phổ thông cốt cán phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phát biểu

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã thay đổi cách thực tổ chức dạy học, đòi hỏi các cơ sở đào tạo giáo viên phải thay đổi chương trình đào tạo. Các trường đại học sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục đã cơ bản làm tốt điều này nhưng các trường ngoài ETEP cần được hỗ trợ. Trường Đại học Vinh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1) Hoàn thiện và đưa bộ chỉ số phát triển các trường sư phạm (TEIDI) và đánh giá các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên, đồng thời nên xây dựng khung đảm bảo chất lượng khối ngành đào tạo giáo viên để kiểm định các chương trình đào tạo giáo viên thay cho việc sử dụng chung 1 bộ chuẩn cho tất cả các ngành và cả 3 bậc đại học/thạc sĩ/tiến sĩ như hiện nay. Lúc đó, cơ sở đào tạo giáo viên nào đáp ứng được cả bộ chuẩn TEIDI và khung đảm bảo chất lượng khối ngành đào tạo giáo viên thì mới giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP;

2) Xây dựng kế hoạch và chính sách để các trường trong khối ETEP hỗ trợ các trường có đào tạo giáo viên để đáp ứng yêu cầu theo bộ chuẩn TEIDI và khung đảm bảo chất lượng.

3) Tiếp tục đầu tư tăng cường cho các trường đại học sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục đã tham gia Chương trình ETEP để triển khai các nội dung chưa được đầu tư ở Chương trình ETEP để giúp các trường phổ thông thực hiện thành công Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: hình thức thức tổ chức dạy học (đặc biệt dạy học dự án kết hợp với nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp), đánh giá học sinh theo các phẩm chất và kỹ năng cốt lõi; cải tiến Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; Chuyển đổi số trong dạy học phổ thông,...

TT. ETEP