Về phía đoàn công tác có Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Tư vấn điều phối về bồi dưỡng thường xuyên; Bà Đỗ Thị Vân Nhung - Tư vấn đề đấu thầu; Bà Lê Thị Kim Anh - Tư vấn về giám sát, đánh giá.

Đoàn công tác của BQL ETEP Trung ương

Về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Nhà trường; TS. Lê Quang Vượng - Trưởng khoa Sinh học Trường Sư phạm, Phó Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Nhà trường; PGS.TS. Trần Vũ Tài - Phó Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh; đại diện lãnh đạo Viện NC&ĐT Trực tuyến, Trung tâm BDNVSP - Trường Sư phạm; Ban Thư ký Hội đồng tự đánh giá TEIDI năm 2021; Trưởng Ban và Trưởng các Tiểu Ban biên soạn tài liệu bồi dưỡng Mô đun 5, 6; Cán bộ đầu mối các dự án đầu tư CSVC và hạ tầng CNTT thuộc Chương trình ETEP.

Toàn cảnh phiên làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Lãnh đạo Trường Đại học Vinh chân thành cảm ơn sự có mặt của đoàn công tác của Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương đã đến triển khai đợt hỗ trợ tại Trường Đại học Vinh. Trong năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng Trường Đại học Vinh đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong khuôn khổ Chương trình ETEP. Hoạt động năm 2021 được thực hiện dựa trên phê duyệt tại Quyết định số 710/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021, Quyết định (điều chỉnh, bổ sung lần 1) số 2956/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2021 về Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch tài chính và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2021; Quyết định (điều chỉnh, bổ sung lần 2) số 3990/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2021 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2021. Trường Đại học Vinh đã chủ động phân công các cá nhân, đơn vị chủ trì triển khai các nhiệm vụ, hoạt động, thực hiện giám sát và thực hiện các thủ tục để giải ngân các hạng mục. Các hoạt động, nhiệm vụ được triển khai theo cam kết trong PA và tuân thủ các bước của quy trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo sự tham vấn đầy đủ các bên liên quan, góp phần đáng kể trong việc tăng cường năng lực sư phạm cho Nhà trường. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã làm cho nhiều hoạt động cần tổ chức đông người như Hội thảo, tập huấn, giám sát... thực hiện khó khăn, nguồn kinh phí không chi tiêu hết.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi làm việc

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng BQL Chương trình ETEP Trường ĐHV phát biểu

Hoạt động giám sát, đánh giá phát triển nghề nghiệp của GVPT và CBQL CSGDPT năm 2021 trên hệ thống TEMIS được triển khai quyết liệt trong cả năm 2021. Nhà trường đã chủ động phối hợp với các Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh xây dựng và nâng cao năng lực cho mạng lưới đội ngũ cán bộ phụ trách công tác hỗ trợ, giám sát, đánh giá BDTX, phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ GVPT và CBQL CSGDPT tại các Phòng/Sở GD&ĐT. Việc xây dựng báo cáo TEMIS năm 2021 của 03 sở GD&ĐT Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã tuân thủ quy trình đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời hạn. Trong quá trình triển khai, Nhà trường đã cùng các Sở GD&ĐT và mạng lưới đội ngũ phụ trách công tác BDTX của các Sở/Phòng GD&ĐT tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới đội ngũ này và hỗ trợ, đốc thúc triển khai các hoạt động hỗ trợ, giám sát và đánh giá công tác phát triển nghề nghiệp của đội ngũ GVPT và CBQL CSGDPT. Kết quả các báo cáo TEMIS đã được sử dụng định hướng cho việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng thường xuyên hằng năm của các Sở GD&ĐT và vào việc điều chỉnh chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo giáo viên của Trường Đại học Vinh. Tuy nhiên, một số khó khăn cũng nảy sinh như 6 huyện của Sở GD&ĐT Nghệ An sử dụng hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS do VNPT cung cấp (không phải hệ thống TEMIS của Viettel) nên kết quả bồi dưỡng chưa được ghi nhận, tự động đồng bộ hóa sang TEMIS, gây khó khăn cho giáo viên và người quản lý; Năm 2021 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chưa sử dụng bất kỳ 01 hệ thống LMS nào để triển khai bồi dưỡng thường xuyên cho đội  ngũ GVPT và CBQL CSGDPT...

Một số báo cáo của BQL Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh

Qua báo cáo của Lãnh đạo Trường Đại học Vinh và Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh, các thành viên của đoàn công tác Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương đề nghị Nhà trường cần cụ thể hóa các khó khăn trong báo cáo, biên bản làm việc để đoàn có căn cứ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng thế giới. Các đề xuất, kiến nghị của Nhà trường hoàn toàn hợp lý nhưng cần có sự thống nhất với các trường sư phạm khác để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng thế giới điều chỉnh trong cách kiểm đếm sản phẩm.

Một số ý kiến phát biểu tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc BQL Chương trình ETEP Trung ương kết luận phiên làm việc chung

TT. ETEP