Thưa quý thầy cô. Xin chia sẻ với thầy cô 7 lý do cần học các mô đun trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS:

1. Như thầy/cô đã biết, cốt lõi của đổi mới giáo dục, đổi mới trong Chương trình GDPT 2018 là chuyển từ việc truyền thụ tri thức sang phát triển năng lực, phẩm chất người học. 

Để giúp học sinh có năng lực tự học, tự chiếm lĩnh tri thức với sự dẫn dắt của người thầy, trước hết thầy cô phải được trang bị năng lực này. Để có năng lực dẫn dắt học trò tự học, tự khám phá, bản thân thầy cô cũng phải tự học, tự bồi dưỡng.

Mô hình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT thông qua Chương trình ETEP được thiết kế vừa học trực tuyến, vừa trực tiếp, theo công thức 5-3-7, nghĩa là, với mỗi mô đun, thầy cô phải có tối thiểu có 5 ngày tự học, tự nghiên cứu tài liệu trên Hệ thống LMS, hoàn thành bài kiểm tra, đánh giá. Sau đó, sẽ có 3 ngày để bồi dưỡng trực tiếp - dưới hình thức sinh hoạt chuyên môn tại nhà trường hoặc cụm trường. Tiếp đó, thầy cô có 7 ngày làm bài tập thực hành hệ thống LMS và trả lời khảo sát trực tuyến.

Khi đạt yêu cầu, thầy cô sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành mô đun.
Học trên Hệ thống LMS, ngoài kiến thức mới mà thầy cô có được thì đây cũng chính là cách thầy cô trang bị cho mình năng lực tự tìm hiểu, nghiên cứu, tự mình chiếm lĩnh tri thức mới mà cụ thể ở đây là những kiến thức, phương pháp dạy học theo Chương trình GDPT mới. 

2. Học các mô đun trên Hệ thống LMS: https://taphuan.csdl.edu.vn, thầy cô được tiếp cận với nguồn học liệu phong phú, có chất lượng tốt do các chuyên gia đầu ngành của các trường ĐHSP, các Vụ, Cục (Bộ GD&ĐT), các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm của các trường phổ thông xây dựng và phát triển. Bộ GD&ĐT đã ban hành 9 mô đun bồi dưỡng thường xuyên cho GV mỗi cấp và 9 mô đun bồi dưỡng thường xuyên cho Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng mỗi cấp học. Đây là những vấn đề cốt lõi nhất để đảm bảo cho thầy cô có năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đối với hiệu trưởng là chuẩn hiệu trưởng. Tài liệu bồi dưỡng được xây dựng theo một quy trình nghiêm ngặt gồm 18 bước, với tham vấn của chuyên gia độc lập trong nước và quốc tế để đạt chất lượng tốt nhất.

3. Học các mô đun trên Hệ thống LMS, thầy cô được tương tác với đội ngũ cốt cán tại địa phương và tương tác với các giảng viên các trường đại học sư phạm. Các thầy cô cốt cán và giảng viên sư phạm sẽ đồng hành, hướng dẫn, trợ giúp thầy cô thường xuyên, liên tục, tại nhà trường với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Mọi thắc mắc mà thầy cô gặp phải trong quá trình tự học cũng như trong hoạt động giáo dục, giảng dạy tại nhà trường sẽ được giải đáp - là điều mà CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KHÁC KHÔNG CÓ ĐƯỢC.

4. Học các mô đun trên Hệ thống LMS, thầy cô đồng thời tham gia vào cộng đồng học tập của các nhà giáo, tại hệ thống này (hoặc qua zalo, messenger, email…). Thầy cô sẽ kết nối với các thầy cô dạy cùng bộ môn trên cả nước. Tham gia vào cộng đồng học tập, thầy cô sẽ được cùng đồng nghiệp chia sẻ kiến thức, tài liệu, phương pháp dạy học, giáo dục tiên tiến, chia sẻ những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn…Đây là điều mà CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KHÁC KHÔNG CÓ ĐƯỢC.

5. Học các mô đun trên Hệ thống LMS, thầy cô sẽ được đánh giá một cách khách quan năng lực nghề nghiệp của mình trên hệ thống LMS, đồng thời được khảo sát nhu cầu học tập cá nhân. Từ đó, thầy cô sẽ được bồi dưỡng theo nhu cầu cá nhân để phát triển năng lực, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT mới, đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT và Chuẩn Hiệu trưởng theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT. Đây là điều mà CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KHÁC KHÔNG CÓ ĐƯỢC.

6. Học các mô đun trên Hệ thống LMS, thầy cô được cấp chứng chỉ hoàn thành các mô đun. Đây là chương trình bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được Bộ GD&ĐT công nhận. 

7. Thưa quý thầy cô! Lần đầu tiên, Bộ GD&ĐT thiết lập một mô hình bồi dưỡng mới dành cho các thầy cô giáo. Học trên Hệ thống LMS, tức là thầy cô đã bắt kịp với thời đại công nghệ số, hội nhập vào nền kinh tế tri thức. Thầy cô là người thụ hưởng nhưng cũng đồng thời cùng đồng nghiệp kết nối, chia sẻ và kiến tạo tri thức mới.

Với Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến, thầy cô không phải mất thời gian đi tập huấn tập trung. Vả lại, tập huấn trực tiếp vài ngày ngắn ngủi thật khó có thể giúp thầy cô phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục như học trên hệ thống LMS tại địa chỉ:  https://taphuan.csdl.edu.vn.

Học các mô đun trên Hệ thống LMS, thầy cô hoàn toàn chủ động thời gian, có thể học mọi lúc, mọi nơi, phù hợp với kế hoạch cá nhân. Và quan trọng là thầy cô sẽ được học thường xuyên với nguồn học liệu mở, liên tục được bổ sung kiến thức mới để không "tụt hậu" trong thời công nghệ 4.0. Đây cũng điều mà CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KHÁC KHÔNG CÓ ĐƯỢC.

Đến đây, có lẽ thầy cô đã hiểu vì sao thầy cô cần phải học các mô đun trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến rồi chứ? Chúc các thầy cô thành công.

BQL Chương trình ETEP