Tham dự khai mạc có GS.TS. Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh. Về phía Trường Đại học Vinh có TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP; TS. Tăng Thị Thanh Sang - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; các đồng chí trong Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh; Trưởng các khoa, viện đào tạo sư phạm, các phòng ban, trung tâm có liên quan của Nhà trường.

Đợt 5 của khóa bồi dưỡng Giáo viên phổ thông cốt cán, Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán năm 2020 được tổ chức từ ngày 17/11 đến ngày 01/12/2020, trong đó từ ngày 22/11 đến ngày 24/11/2020, 571 học viên sẽ được bồi dưỡng trực tiếp tại Trường Đại học Vinh.

Phát biểu khai mạc, TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh cho biết: Mô đun 3 là Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.  Đây là một trong các mô đun trọng yếu để giáo viên thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc

Trường Đại học Vinh là 1 trong 7 trường đại học sư phạm chủ chốt được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Mọi hoạt động bồi dưỡng của Nhà trường được thực hiện dưới sự chỉ đạo, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Quản lý Chương trình ETEP. Trong thời gian qua, Nhà trường đã nhận được sự phối hợp của các Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và đặc biệt là các giáo viên phổ thông cốt cán để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Trong công tác tổ chức các đợt bồi dưỡng, mặc dù Trường Đại học Vinh đã cố gắng, nhưng không tránh khỏi các ý kiến chia sẻ, thắc mắc của học viên. Nhà trường rất cầu thị và phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường các giải pháp để hoàn thành tốt các khóa bồi dưỡng.

Nhà trường mong muốn qua các đợt bồi dưỡng, từ giảng viên sư phạm chủ chốt đến giáo viên phổ thông cốt cán, giáo viên phổ thông đại trà hình thành một cộng đồng chuyên môn chia sẻ lẫn nhau lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung bộ - TS. Trần Bá Tiến bày tỏ.

Quán triệt nhiệm vụ với giáo viên phổ thông cốt cán, GS.TS. Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đánh giá cao công tác tổ chức cũng như đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường Đại học Vinh.

GS.TS. Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An quán triệt nhiệm vụ đối với giáo viên cốt cán

Giáo viên phổ thông cốt cán tham gia khóa bồi dưỡng cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, đi bồi dưỡng không phải là đối tác của Chương trình ETEP, mà là giáo viên đi thực hiện nhiệm vụ do ngành Giáo dục và Đào tạo giao, được thụ hưởng những kết quả của Chương trình ETEP. Vì vậy, học viên cần tích cực, chủ động trong học tập, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp để nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ giáo viên đại trà thực hiện tốt Chương trình phổ thông 2018 tại các Nhà trường - GS.TS. Thái Văn Thành yêu cầu.

Tại buổi khai mạc, nhiều ý kiến của học viên - giáo viên phổ thông cốt cán đã được đại diện lãnh đạo Trường Đại học Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh tiếp thu, giải đáp cụ thể. Sau buổi khai mạc, các lớp bồi dưỡng bắt tay ngay vào nội dung chuyên môn. Theo kế hoạch, chiều ngày 24/11/2020, các lớp sẽ hoàn thành nội dung bồi dưỡng.

Các ý kiến của học viên - giáo viên phổ thông cốt cán nêu tại buổi khai mạc

Những hình ảnh ngày đầu tiên của đợt bồi dưỡng mô đun 3

TT. ETEP