Tham dự chương trình có TS. Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Trưởng ban quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP) - Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP); GS. Đinh Quang Báo - Phó Giám đốc Kỹ thuật Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP).

Về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Ban quản lý Chương ETEP Trường Đại học Vinh; TS. Lê Quang Vượng - Phó Trưởng Ban quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh; TS. Tăng Thị Thanh Sang - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm và 82 giảng viên sư phạm chủ chốt đến từ các khoa, viện sư phạm trực thuộc Trường Đại học Vinh.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc khóa Hội thảo - Tập huấn

Hội thảo - Tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng nhân sự tham gia phát triển tài liệu và triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với các nội dung:

- Tìm hiểu và hướng dẫn thực hiện chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; điều kiện tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

- Phát triển nội dung tài liệu, phương thức bồi dưỡng giáo viên phổ thông để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

TS. Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi với học viên về một số vấn đề chung về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngay sau buổi khai mạc và tập huấn chung, các giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường Đại học Vinh chia thành các nhóm để thảo luận riêng về về Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; phân tích chương trình môn học; thảo luận về bài học minh họa theo môn học/hoạt động giáo dục; phân tích giáo án minh họa và thực hành thiết kế một kế hoạch dạy học hoàn chỉnh của môn học.

GS. Đinh Quang Báo, Phó Giám đốc Kỹ thuật Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP) trao đổi với các học viên

Các nhóm giảng viên sư phạm chủ chốt sôi nổi thảo luận tại các buổi tập huấn

Đến chiều ngày 15/8/2019, Hội thảo - Tập huấn bồi dưỡng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt tại Trường Đại học Vinh đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Bài và ảnh: HN