Tham dự khai mạc có TS. Nguyễn Thái Sơn - Phó Trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Nguyễn Văn Đường - đại diện Ban quản lý Chương trình ETEP; PGS.TS. Nguyễn Thị Tính - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng đánh giá đồng cấp. Về phía Trường Đại học Vinh có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường; các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Vinh, Ban thư ký và Trưởng các đơn vị có liên quan trong trường.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh đã giới thiệu sơ lược về Trường Đại học Vinh, báo cáo tình hình tự đánh giá của Nhà trường và nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đánh giá năng lực Trường Đại học Vinh theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI). Đây là hoạt động nhằm đánh giá đúng thực trạng của Nhà trường, xác định những điểm mạnh, những hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở đó xây dựng chiến lược của Nhà trường đề nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; thể chế hóa mối quan hệ với các bên liên quan, giữa trường với các trường khác trong hệ thống các trường sư phạm và với các trường phổ thông, giữa các cơ quan quản lý các cấp.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh báo cáo

Thay mặt Hội đồng đánh giá đồng cấp, PGS.TS. Nguyễn Thị Tính - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng đã ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của Trường Đại học Vinh; đồng thời nêu rõ các yêu cầu của Hội đồng và xin hứa sẽ rà soát kỹ lưỡng, đánh giá khách quan năng lực của Nhà trường nhằm đưa ra những khuyến nghị giúp Nhà trường hoàn chỉnh bản báo cáo tự đánh giá theo Bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm, đồng thời có các giải pháp nhằm cải tiến chất lượng hoạt động phát triển Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính - Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. Nguyễn Văn Đường - đại diện Ban quản lý Chương trình ETEP cũng đã nhấn mạnh thêm những điểm mới trong hoạt động Đánh giá đồng cấp Năng lực các trường sư phạm theo Bộ chỉ số TEIDI và khuyến nghị Trường Đại học Vinh phải không ngừng cải tiến chất lượng, cập nhật năng lực của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên trong những năm tới.

TS. Nguyễn Văn Đường - Đại diện Ban Quản lý Chương trình ETEP phát biểu

Theo chương trình đã thống nhất, Hội đồng đánh giá đồng cấp sẽ làm việc trong 3 ngày từ 28/10 đến hết ngày 30/10/2019. Các chuyên gia sẽ nghiên cứu hồ sơ, minh chứng do Nhà trường cung cấp, rà soát báo cáo tự đánh giá, kiểm tra, đối chiếu minh chứng, xác định nội dung báo cáo của từng tiêu chí, tiêu chuẩn, điểm đánh giá và mức năng lực tương ứng. Đồng thời, làm việc với lãnh đạo các đơn vị có liên quan và các nhóm chuyên trách báo cáo tự đánh giá, phỏng vấn cán bộ, giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng, khảo sát cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

TS. Phạm Lê Cường - Trưởng khoa Giáo dục Trường Đại học Vinh phổ biến chương trình làm việc của Hội đồng đánh giá đồng cấp

Đại biểu tham dự lễ khai mạc chụp ảnh lưu niệm

Bài và ảnh: HN