Trong đợt này, Trường Đại học Vinh sẽ bồi dưỡng trực tiếp mô đun 3 cho 233 giáo viên THPT cốt cán. Ngoài ra, còn có 22 giáo viên lịch sử, địa lý của tỉnh Hà Tĩnh cũng tham gia bồi dưỡng "bù" mô đun 2 do đợt trước đó ảnh hưởng mưa lũ nên chưa tham gia được.

Đợt bồi dưỡng mô đun 3 dành cho giáo viên THPT cốt cán của 3 tỉnh được tổ chức từ ngày 10/11 đến ngày 14/11/2020, trong đó từ ngày 10/11 đến 14/11/2020 học viên đã được bồi dưỡng trực tuyến qua hệ thống LMS; từ ngày 15/11 đến 17/11/2020 học viên được bồi dưỡng trực tiếp tại Trường Đại học Vinh và từ ngày 18/11 đến 24/11/2020 học viên sẽ tự hoàn thành các yêu cầu bồi dưỡng trên hệ thống LMS với sự hỗ trợ của giảng viên sư phạm chủ chốt.

TS. Nguyễn Văn Trung - Trường Đại học Vinh hướng dẫn học viên trong buổi đầu bồi dưỡng mô đun 3

Nội dung bồi dưỡng của mô đun 3 là kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Để triển khai tốt đợt bồi dưỡng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình ETEP đã chuẩn bị kỹ tài liệu, tập huấn cho đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt.

Trường Đại học Vinh ngoài việc cử đầy đủ giảng viên sư phạm chủ chốt tham gia tập huấn tài liệu, Nhà trường còn phân công các đơn vị liên quan chuẩn bị thật chu đáo cho đợt bồi dưỡng lần này.

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết: Rút kinh nghiệm từ đợt bồi dưỡng mô đun 2, Nhà trường đã chuẩn bị trước về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị; ngoài ra còn quán triệt với các nhà thầu để phục vụ tốt nhất cho học viên về nơi ăn nghỉ, xe đưa đón nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học viên theo đúng chế độ và tinh thần tiết kiệm.

Nhà trường cũng tăng cường hơn việc đôn đốc, giám sát thường xuyên quá trình giảng dạy và học tập của các lớp, thực hiện tốt quy trình đảm bảo chất lượng bồi dưỡng của Chương trình ETEP.

Học viên bắt đầu ngay vào nội dung bồi dưỡng

Năm 2020, mặc dù mô đun 3 được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình ETEP bố trí ngay sau mô đun 2, thời gian gấp rút, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ chuyên môn tại nhà trường của giáo viên. Tuy nhiên, giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng rất chịu khó, cầu thị, ý thức được nhiệm vụ của mình trong việc tiếp thu các nội dung của Chương trình Giáo dục phổ thông mới để về hỗ trợ giáo viên đại trà nên đều chủ động, tích cực trong học tập.

TT. ETEP