Thực hiện Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) năm 2021, ngày 13/10/2021, Trường Đại học Vinh đã tổ chức khoá bồi dưỡng cho 200 giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục về phát triển chương trình đào tạo tiếp cận năng lực theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

TS. Lê Quang Vượng - Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP khai mạc chương trình

Tham dự khai mạc vào buổi sáng ngày 13/10/2021 có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng; TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng; Ban Giám hiệu Trường Sư phạm; Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh; Ban lãnh đạo các khoa và bộ môn phụ trách các ngành đào tạo sư phạm cùng các giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục trong toàn trường.

Đại biểu tham dự khóa tập huấn

Phát biểu chỉ đạo, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Từ năm 2017, Trường Đại học Vinh đã triển khai tổ chức đào tạo giáo viên theo chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, đây là mô hình đào tạo tiên tiến theo hướng phát triển năng lực đã được sử dụng nhiều trường đại học có uy tín trên thế giới và lần đầu tiên được áp dụng trong đào tạo giáo viên tại Trường Đại học Vinh. Phương pháp đào tạo này lấy sinh viên làm trung tâm và giảng viên giữ vai trò như người hướng dẫn giúp sinh viên chủ động hơn trong việc đạt được các năng lực cần có của người giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Giáo sư Hiệu trưởng mong muốn giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục trong toàn trường hiểu và vận dụng hình đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Vinh để nhanh chóng thay đổi việc tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo và tập huấn nội dung tổng quan về mô hình đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực

Ngay sau chương trình khai mạc, trong cả ngày 13/10/2021, 200 giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục được tập huấn các nội dung chính gồm:

- Tổng quan về mô hình đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Vinh;

- Hướng dẫn về quy trình phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực tại trường Đại học Vinh, trong đó chú trọng thiết kế chuỗi học phần dạy học theo dự án/đồ án;

- Hướng dẫn thiết kế đề cương chi tiết và tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá học phần theo dự án/đồ án trong chương trình đào tạo giáo viên tại trường Đại học Vinh.

- Hướng dẫn quy trình thiết kế bài giảng E-learning các học phần dạy học theo dự án/đồ án.

Quang cảnh buổi tập huấn

Sau khi được hướng dẫn về mô hình đào tạo, quy trình phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiếp cận năng lực và cách thức thiết kế đề cương chi tiết học phần dạy học theo dự án/đồ án, các giảng viên đã được chia nhóm theo khoa/bộ môn phụ trách ngành đào tạo sư phạm đ thực hành biên soạn đề cương chi tiết 01 học phần dạy học theo tiếp cận năng lực. Kết quả, 100% giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục đã làm tốt việc vận dụng kiến thức về phát triển chương trình để thiết kế đề cương chi tiết, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, xây dựng bài giảng E-Learning cho các học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án trong chương trình đào tạo giáo viên.

Giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục theo dõi các nội dung và nghiên cứu tài liệu

TT. ETEP