Trong số 2.995 giáo viên phổ thông cốt cán được bồi dưỡng có 237 giáo viên Trung học phổ thông, 1.245 giáo viên Trung học cơ sở và 1.513 giáo viên Tiểu học.

Với thời lượng 16 ngày, giáo viên phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng theo công thức 7-2-7, theo quy trình đảm bảo chất lượng bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán do Ban quản lý Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành gồm: 7 ngày tự học trên hệ thống học tập trực tuyến (LMS) với sự hỗ trợ của giảng viên sư phạm chủ chốt trước khi tham gia bồi dưỡng trực tiếp, 2 ngày bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo trên hệ thống SmartLMS của Viettel, 7 ngày nghiên cứu và tự học để hoàn thành nội dung học tập mô đun 4.

Giảng viên sư phạm trực tiếp làm việc trên lớp học ảo để bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông cốt cán

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh cho biết: Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho giảng viên, học viên, Trường Đại học Vinh triển khai bồi dưỡng với một phương thức hoàn toàn mới có nhiều thách thức cả chủ quan và khách quan (đường truyền internet, trình độ CNTT của học viên...) nhưng cũng có những thuận lợi (học viên không phải di chuyển, đảm bảo sức khỏe trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp). Vì vậy, đòi hỏi công tác chuẩn bị cũng cần phải chu đáo hơn, có tính đặc thù hơn.

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP

Đợt bồi dưỡng diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, nhưng vượt lên khó khăn, các giáo viên phổ thông cốt cán của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã hoàn thành đợt bồi dưỡng với nhiều trải nghiệm khó quên.

Các lớp bồi dưỡng diễn ra rất nghiêm túc

Thầy giáo Bùi Văn Trinh, Trường THCS Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nhận xét: Mặc dầu tập huấn online nhưng kết quả như là trực tiếp. Cảm ơn cô Nguyễn Thị Việt và thầy Lê Văn Đoài đã nhiệt tình truyền thụ kiến thức cho lớp công nghệ 23 Vinh.

Đồng tình với ý kiến của thầy giáo Bùi Văn Trinh, nhiều thầy cô giáo khác đã có những nhận xét rất tốt về hiệu quả của lớp học.

Thực hiện lộ trình của Chương trình ETEP, năm 2021, Trường Đại học Vinh triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Tiểu học/THCS/THPT. Đây là 1 trong 5 mô đun bồi dưỡng trực tiếp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

Mô đun 4 gồm 3 nội dung:

(1) Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT;

(2) Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học;

(3) Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong trường Tiểu học/THCS/THPT.

TT. ETEP