Phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng, TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh cho biết: Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho giảng viên, học viên, Trường Đại học Vinh triển khai bồi dưỡng với một phương thức hoàn toàn mới: Bồi dưỡng trực tiếp giáo viên phổ thông qua lớp học ảo trên hệ thống LMS của Viettel.

Mô đun 4 "Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT" gồm 3 nội dung:

(1) Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT;

(2) Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học;

(3) Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong trường tiểu học/THCS/THPT.

Đợt 1 năm 2021, Trường Đại học Vinh bồi dưỡng cho 237 giáo viên Trung học phổ thông cốt cán của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Các học viên sẽ được chia thành 12 lớp và tham gia bồi dưỡng theo công thức 7-2-7, theo quy trình đảm bảo chất lượng bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán do Ban quản lý Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trong các ngày 14 - 15/9/2021, giáo viên Trung học phổ thông cốt cán của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ trực tiếp được bồi dưỡng qua lớp học ảo trên hệ thống LMS của Viettel. Giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường Đại học Vinh sẽ trực tiếp tương tác, hỗ trợ với học viên ngay trên lớp học ảo này.

Ngay sau phiên khai mạc, các thầy cô cốt cán được tập huấn kỹ thuật tham dự trực tiếp thông qua lớp học ảo trên hệ thống LMS của Viettel; Thảo luận, giải đáp các thắc mắc trong quá trình học tập. 

Để hỗ trợ cho giảng viên, học viên, Trường Đại học Vinh đã bố trí đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, bám sát chương trình bồi dưỡng đảm bảo chất lượng khóa bồi dưỡng.

TT. ETEP