Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và các trường phổ thông

Thực hiện thoả thuận hợp tác với các trường phổ thông, tháng 12/2020, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Hội thảo - Tập huấn bồi dưỡng giáo viên của các trường về kỹ năng sư phạm để thiết kế bài giảng, thực hành môn học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Hội thảo - Tập huấn bồi dưỡng giáo viên của các trường về kỹ năng sư phạm để thiết kế bài giảng, thực hành môn học

Từ năm 2021, Trường Đại học Vinh tiếp tục triển khai công tác phối hợp với các trường phổ thông trong việc đào tạo sinh viên sư phạm, mở rộng mạng lưới để đáp ứng nhu cầu đào tạo và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai mở rộng mạng lưới các trường vệ tinh; giao Phòng Đào tạo chủ trì nghiệm thu học phần Nhập môn ngành sư phạm, Tâm lý học, Giáo dục học và ICT trong giáo dục để đưa vào sử dụng kịp thời; giao Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm thuộc Trường Sư phạm làm đầu mối triển khai các nội dung phối hợp cụ thể với các trường phổ thông và trường mầm non để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn giữa các khoa sư phạm với các cơ sở giáo dục vệ tinh; giao Trường Sư phạm phụ trách học phần Nhập môn ngành Sư phạm, triển khai bố trí giảng viên giảng dạy tín chỉ chung, giám sát các khoa Sư phạm trong việc triển khai 02 tín chỉ đồ án đúng đề cương chi tiết của học phần đã phê duyệt. Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm sẽ phối hợp với phòng Đào tạo để kết nối các địa điểm triển khai phần đồ án Nhập môn ngành Sư phạm.

Ngoài ra, các khoa đào tạo sư phạm thuộc Trường Sư phạm phải nghiên cứu triển khai các nội dung hỗ trợ chuyên môn cho các trường phổ thông. Trong học kỳ I, năm học 2021 - 2022, ưu tiên nghiên cứu phương án xây dựng các mô hình, hoạt động giáo dục trực tuyến để chuyển giao, hỗ trợ cho các trường phổ thông trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Chương trình ETEP năm 2021, thực hiện Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", trong tháng 10/2021, Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức Hội thảo - Tập huấn bồi dưỡng giáo viên phổ thông của các trường về kỹ năng sư phạm để thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông. Đây là hoạt động gắn kết Trường Đại học Vinh với các trường phổ thông vệ tinh thông qua hoạt động hội thảo tập huấn chuyển giao công nghệ về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo; giúp giáo viên phổ thông hiểu biết về "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", tổng quan về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thực trạng của chuyển đổi số ở nhà trường phổ thông. Qua hoạt động này, Trường Đại học Vinh tập huấn cho giáo viên các trường thực hành về tổ chức dạy học với các nền tảng công nghệ thông tin; thực hành thiết kế bài giảng E-learning; hướng dẫn giáo viên các trường chuyển đổi Kế hoạch bài dạy thành bài giảng trực tuyến thông qua một số công cụ: Zoom, Teams, Google meet...

Việc hợp tác với các trường phổ thông phải đảm bảo nguyên tắc hai bên cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau: Trường Đại học Vinh hỗ trợ các trường phổ thông triển khai Chương trình phổ thông 2018, giới thiệu các ý tưởng mới về giáo dục phổ thông, các hoạt động dạy học tiếp cận năng lực phù hợp với thực tiễn địa phương; các trường phổ thông hỗ trợ Trường Đại học Vinh lấy ý kiến các bên liên quan để cải tiến chương trình đào tạo và chất lượng dạy học, đặt hàng cho các khoa đào tạo thiết kế và triển khai một số hoạt động giáo dục thông qua các đồ án, hỗ trợ hướng dẫn sinh viên trong thời gian thực hành, trải nghiệm ở trường phổ thông.

Việc thực hiện thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với các trường phổ thông mang tính chiến lược, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy hiệu quả tiềm năng và thế mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng giáo dục cho người học của cả trường đại học và trường phổ thông. Với sự hỗ trợ của Chương trình ETEP và Trường Đại học Vinh, các trường phổ thông có nhiều thuận lợi hơn trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

TT. ETEP