Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Vinh là 2 trong 8 cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn lựa tham gia Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

Đón tiếp và làm việc với đoàn, về phía Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí MinhGS.TS. Huỳnh Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng phụ trách; đại diện lãnh đạo các đơn vị và Văn phòng ETEP.

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Sau khi đặt vấn đề, giới thiệu sơ lược về từng đơn vị, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng và GS.TS. Huỳnh Văn Sơn thống nhất hai đơn vị sẽ tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản trị đại học; liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển của hai Trường; tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, tập thể thuộc hai Trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiên cứu khoa học góp phần hoàn thành hiệu quả công việc được giao.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

Trên cơ sở mục tiêu trên, lãnh đạo hai Trường đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với các nội dung:

Về quản trị đại học: Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản trị đại học; tổ chức hội nghị giữa các chuyên gia nhằm phối hợp hiệu quả trong việc xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng; hợp tác trong kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia.

Về đào tạo, bồi dưỡng: Trao đổi giảng viên, tổ chức các buổi hội thảo, giảng dạy và tư vấn cho sinh viên, học viên; xây dựng, phát triển Chương trình bồi dưỡng thường xuyên trong và ngoài khuôn khổ Chương trình ETEP; xây dựng, tổ chức các chương trình đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, chương trình đào tạo sau đại học tại khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ; xây dựng, tổ chức các chương trình bồi dưỡng khác.

Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Phối hợp tổ chức hội thảo quốc gia, hội thảo quốc tế về đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; Trao đổi, chuyển giao sản phẩm trong khuôn khổ Chương trình ETEP; Trao đổi chuyên gia cao cấp tham gia các buổi hội thảo về khoa học giáo dục cho giảng viên, sinh viên của hai Trường.

Toàn cảnh phiên làm việc

Hai đơn vị sẽ tập trung chủ yếu là xây dựng, phát triển Chương trình bồi dưỡng thường xuyên và trao đổi, chuyển giao sản phẩm trong khuôn khổ Chương trình ETEP.

Thỏa thuận được thực hiện trong 05 năm. Hai bên sẽ có cơ chế thường xuyên liên hệ, xây dựng mối quan hệ công tác và tạo điều kiện thuận lợi để việc hợp tác đạt hiệu quả thông qua đầu mối công tác là cán bộ phụ trách Chương trình ETEP của mỗi trường.

TT. ĐHV