1. Khóa học về “Giáo dục để phát triển bền vững” (Education for Sustainable Development)

Thời gian học: 25/2 - 16/3/2018. Hạn nộp hồ sơ: 10/12/2017

Chi tiết: http://bit.lv/giaoduc-phattrienbenvung

2. Khóa học về “Dạy kỹ thuật và việc ứng dụng ICT trong giáo dục” (Education for Technology and the use of ICT in Education)

Thời gian học: 25/02 - 16/03/2018. Hạn nộp hồ sơ: 10/12/2017

Chi tiết: http://bit.lv/israel-scholarship-ict2018

Application form được đăng tải tại: http://bit.lv/applicationforml 7

Mọi chi phí liên quan đến khóa học bao gồm học phí, chi phí đi lại tại Israel, tiền ăn ở sẽ do Chính phủ Israel tài trợ. Tiền vé máy bay hai chiều Việt Nam - Israel và tiền tiêu vặt sẽ do cơ quan cử học viên hoặc học viên tự chi trả.

Yêu cầu ứng viên có bằng chuyên ngành từ đại học trở lên, tiếng Anh tốt, có kinh nghiệm trên 3 năm, ưu tiên ứng viên đang có chức vụ quản lí. ứng viên sẽ được mời phỏng vấn.

Hồ sơ tham dự và thông tin thêm xin liên lạc với cô Nguvễn Bảo An, điện thoại (024) 37187511, email: mashav@hanoi.mfa.gov.il và cô Nguyễn Thu Trang, điện thoại (024) 37187532, email: dcm-assistant@hanoi.mfa.gov.il